Cursul Calificare profesionala in asigurari pentru intermediari persoane fizice  este dezvoltat conform normelor si avizat de CSA (ASF) pentru formatul online.

Durata minima de studiu, stabilita prin Norme, este 50 de ore.

Pentru o parcurgere facila si comoda, continutul a fost structurat in sase capitole, ce acopera toate subiectele de examen.

Tematica

I. Elemente de bază din legislatia specifica activitatilor de asigurare si intermediere in asigurari si terminologia specifica produselor de asigurare

II. Principiile activitatii de asigurare

III. Etica profesionala in distributia produselor de asigurare

IV. Implicatii ale legilor speciale asupra activitatii de asigurare

V.  Prezentarea claselor si a tipurilor de asigurari generale si de viata

VI. Principii de baza pentru succesul in vanzarea asigurarilor